Vi välkomnar vår nya ordförande!

Efter årsmötet den 25 februari välkomnar vi Lars Mohlin som klubbens nya ordförande! Lars har suttit som ledamot i styrelsen i flera år och är ett välkänt ansikte för många då han har tre döttrar som rider på klubben.
.
Vi tackar samtidigt Gunilla Hay för de år hon suttit som ordförande, och även för alla år som hon varit klubbens kassör. Gunilla har under åren lagt ner både själ och hjärta i Munkedals Ridklubb så vi har otroligt mycket att tacka henne för!
.
Vi tackar också Ann-Louise Johansson och Therese Myllykangas för deras år i styrelsen.
.
Styrelsen för Munkedals Ridklubb 2021:
Lars Mohlin ordförande
Camilla Bernhardtz vice ordförande
Anna Holme sekreterare
Gisela Lindström kassör
Caroline Blom ledamot
Cathrin Therkildsen ledamot
Mikael Sandblom suppleant
Lina Bratt suppleant
Lovisa Hallgren suppleant
Linnea Johansson suppleant

Hoppträning för Janni Olin 5 april (annandag påsk)

Endast för hästar som står på anläggningen och endast för ryttare som normalt vistas på anläggningen.
.
Max 4 ekipage per grupp. Gruppindelning kommer att göras utifrån utbildningsnivå på ekipaget. Även bomgrupp/markarbetesgrupp är välkomna, vi hittar den nivån ni är på för dagen.
.
Vi kommer att gå igenom olika övningar för att avsluta med banhoppning som en check på det jobb som lagts på övningarna innan.
.
Första gruppen startar uppvärmda i skritt/trav kl 14.00. Varje grupp tränar 1 timme. Gruppindelning och tider skickas ut via mejl efter sista anmälningsdag.
.
Träningen vänder sig till dig som rider på lägst nivå M2-3. Prata med din ridinstruktör innan du anmäler dig.
.
Anmälan sker till klubbmejlen info@munkedalsridklubb.se senast torsdag 25 mars. Ange vilken häst du önskar, helst två alternativ.
.
Kostnad: 300 kr. För den som inte är fodervärd tillkommer hästhyra med 50 kr. Betalningen måste vara klubben tillhanda senast onsdag 31 mars. Anmälan är bindande efter erlagd betalning och avgiften återbetalas inte vid förhinder. Man kan dock överlåta platsen till någon annan i samråd med ridinstruktör.
.
Presentation av Janni:
.
Janni är 33 år och utbildad ridinstruktör, har även själv häst som hon aktivt tränar och tävlar i framförallt hoppning. För några år sedan hade hon hela världen som arbetsplats då hon jobbat som beridare och hästskötare åt internationellt framgångsrika ryttare som tex Markus Fuchs och Harrie Smolders.
.

 

De senaste åren har hon haft polisrytteriet i Göteborg som arbetsplats och ser till att hästarna där får bästa möjliga omsorg och även där har hon haft hopplektioner som berikat och utvecklat de olika ekipagen.
.
Inspiration och kunskap är färskvara och Janni försöker alltid hålla sig uppdaterad genom det nätverk hon skaffat sig på vägen dit där hon är idag. Största motivationen finner hon hos sina elever och Janni strävar alltid efter att utveckla känslan både hos sig själv och sina elever. Framför allt att de små och tydliga hjälperna kan göra ridningen rolig och framgångsrik för både häst och ryttare. I slutet på träningen ska det finnas ekipage som går hem motiverade och redo för nästa pass!
.
Välkommen med din anmälan!

Årsmöte torsdagen 25 februari, kl. 18.00!

På grund av rådande restriktioner har styrelsen valt att hålla årsmötet digitalt.

Länk till mötet via Teams hittar ni även på vår Facebooksida!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4MmEzY2ItNTZlMS00MDkxLWJkMzUtZTcxN2Y3MjlhZTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd4cea22-63f3-46f2-958e-d0d3aa13277c%22%2c%22Oid%22%3a%22835d8611-9b88-46ce-bfbf-e74efbc827b1%22%7d

Nedan finns allt material som kommer att presenteras på årsmötet.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

Stadgeändringar, förslag från SvRF

Nya stadgar

Välkomna!

Hjälp oss att skydda våra hästar!

.
Det har tyvärr visat sig att ekvint Coronavirus (Coronavirus hos häst) har upptäckts i  vårt närområde.
.
Om du besöker fler stall än Munkedals Ridklubb ber vi dig därför att duscha, byta kläder och desinficera skor, hjälm och väst innan du kommer till oss. Helst bör du inte använda samma utrustning i olika stall.
.
Detta Coronavirus smittar inte till människor, men vi kan bära med oss virus i våra kläder och på händer och därmed sprida smittan vidare.
.
Om vi alla hjälps åt hoppas vi att inga fler hästar i vår närhet skall behöva drabbas.
.
Tack på förhand!
.
Styrelse/personal

Hoppträning för Janni Olin fredagen den 26 februari!

Endast för hästar som står på anläggningen och endast för ryttare som normalt vistas på anläggningen.
.
Max 4 ekipage per grupp. Gruppindelning kommer att göras utifrån utbildningsnivå på ekipaget. Även bomgrupp/markarbetesgrupp är välkomna, vi hittar den nivån ni är på för dagen.
.
Vi kommer att gå igenom olika övningar för att avsluta med banhoppning som en check på det jobb som lagts på övningarna innan.
.
Första gruppen startar uppvärmda i skritt/trav kl 14.00. Varje grupp tränar 1 timme. Gruppindelning och tider skickas ut via mejl efter sista anmälningsdag.
.
Träningen vänder sig till dig som rider på lägst nivå M2-3. Prata med din ridinstruktör innan du anmäler dig.
.
Anmälan sker till klubbmejlen info@munkedalsridklubb.se senast måndag 22 februari. Ange vilken häst du önskar, helst två alternativ.
.
Kostnad: 300 kr. För den som inte är fodervärd tillkommer hästhyra med 50 kr. Betalningen måste vara klubben tillhanda senast onsdag 24 februari. Anmälan är bindande efter erlagd betalning och avgiften återbetalas inte vid förhinder. Man kan dock överlåta platsen till någon annan i samråd med ridinstruktör.
.
Presentation av Janni:
.
Janni är 33 år och utbildad ridinstruktör, har även själv häst som hon aktivt tränar och tävlar i framförallt hoppning. För några år sedan hade hon hela världen som arbetsplats då hon jobbat som beridare och hästskötare åt internationellt framgångsrika ryttare som tex Markus Fuchs och Harrie Smolders.
.

 

De senaste åren har hon haft polisrytteriet i Göteborg som arbetsplats och ser till att hästarna där får bästa möjliga omsorg och även där har hon haft hopplektioner som berikat och utvecklat de olika ekipagen.
.
Inspiration och kunskap är färskvara och Janni försöker alltid hålla sig uppdaterad genom det nätverk hon skaffat sig på vägen dit där hon är idag. Största motivationen finner hon hos sina elever och Janni strävar alltid efter att utveckla känslan både hos sig själv och sina elever. Framför allt att de små och tydliga hjälperna kan göra ridningen rolig och framgångsrik för både häst och ryttare. I slutet på träningen ska det finnas ekipage som går hem motiverade och redo för nästa pass!
.
Välkommen med din anmälan!
.

Anmälan öppen till Stjärncupen final Caprilli lördagen den 27 februari

Endast för hästar som står på anläggningen och endast för ryttare som normalt vistas på anläggningen.
.
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller 2 meters avstånd till varandra. Dessutom utgår vi från att du som är i riskgrupp eller har nära anhörig i riskgrupp inte kommer till våra tävlingar.
.
Endast en medhjälpare per ryttare.
.
På grund av rådande restriktioner kommer vi att dela in de startande i grupper. Det är för att vi inte ska vara så många i stallet samtidigt. Hur grupperna kommer att se ut beror på vilka som anmäler sig.
.
Preliminär första start 10.00.
.
Betalning genom swish till 0706554556 (Gisela Lindström) innan start.
Startavgift 100 kr per start.
.
Hästhyra 50 kr om man rider lektions häst och inte är fodervärd. Lektionsryttare måste prata med sin ridlärare först.
.
Rosett kan köpas för 50 kr.
.
Anmälningslistor sitter på tavlan utanför sadelkammaren. Man kan även anmäla sig via mejl till info@munkedalsridklubb.se. Alla måste även anmäla en funktionär som är med och hjälper till under dagen. Är man under 18 år måste man ha målsmans godkännande.
.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 februari.
.
Startlistor och funktionärslistor kommer att läggas ut på facebook senast 20,00 fredagen den 26 februari.
.
För lektionsryttare gäller:
Det spelar ingen roll när man skriver upp sig. Fodervärdar har förtur till den häst dom är fodervärdar för. De som var med första och andra omgången har förtur före dom som inte varit med tidigare. Har man bara varit med 1 omgång har man förtur före dom som inte varit med alls.
.
Alla andra har lika stor chans att få den häst man önskar. Skriv 2 olika hästar så ökar chansen att få någon man vill ha. Det är inte säkert att man får den häst man önskar även om man skriver mer än 1 häst.
.
Tävlingsbana och framridning: Ridhus, sand/flis, 20×40
Caprilli program 2 (finns att ta bredvid anmälningslistan)
Förfrågningar via mejl till info@munkedalsridklubb.se
Varmt välkomna

Anmälan öppen till STJÄRNCUPEN omgång 2 hoppning den 31 januari 2021.

.
Endast för hästar som står på anläggningen och endast för ryttare som normalt vistas på anläggningen.
.
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller 2 meters avstånd till varandra. Dessutom utgår vi från att du som är i riskgrupp eller har nära anhörig i riskgrupp inte kommer till våra tävlingar.
.
Endast en medhjälpare per ryttare.
.
På grund av rådande restriktioner kommer vi att dela in de startande i grupper. Det är för att vi inte ska vara så många i stallet samtidigt. Hur grupperna kommer att se ut beror på vilka som anmäler sig.
.
Preliminär första start 10.00
.
Betalning genom swish till 0706554556 innan start.
.
Startavgift 100 kr per start.
.
Hästhyra 50 kr om man rider lektions häst och inte är fodervärd. Lektionsryttare måste prata med sin ridlärare först.
.
Rosett kan köpas för 50 kr vid felfri ritt.
.
Anmälningslistor sitter på tavlan utanför sadelkammaren. Man kan även anmäla sig via mail till info@munkedalsridklubb.se. Alla måste även anmäla en funktionär som är med och hjälper till under dagen. Är man under 18 år måste man ha målsmans godkännande.
.
Sista anmälningsdag är Onsdagen den 27 januari.
.
Startlistor och funktionärslistor kommer att läggas ut på facebook senast 20,00 fredagen den 29 januari.
.
För lektionsryttare gäller:
Det spelar ingen roll när man skriver upp sig. Fodervärdar har förtur till den häst dom är fodervärdar för. De som var med första omgången har förtur före dom som inte varit med tidigare. Alla andra har lika stor chans att få den häst man önskar. Det är inte säkert man får den häst man önskar även om man skriver mer än 1 häst.
.
Tävlingsbana och framridning: Ridhus, sand/flis, 20×40       
.
Höjder
10 cm
20 cm
30 cm
40
.
Varmt välkomna!

Välkommen tillbaka efter jul och nyårshelgerna!

Nästa vecka (v 1) är det lektioner som vanligt förutom på onsdag eftersom det är en helgdag. Höstterminen fortsätter vecka 1-2 och vårterminen börjar vecka 3.

.
Den 10 december skickade vi ut ett mejl till alla elever tillsammans med faktura för vårterminen. Det är fortfarande några av er som inte har betalat, och som inte heller har meddelat att ni inte vill fortsätta. (Om ni har betalat under helgen ser vi detta på måndag). Om ni har missat mejlet, eller inte fått det, så var snäll och hör av er på klubbmejlen snarast så att vi vet om ni vill ha kvar er plats.
.
Nu ser vi fram emot en ny spännande termin tillsammans med er och hästarna!