Städdag lördag 2 maj kl 10.00-14.00 ☀️

Vi behöver göra ett röj på klubben och vi hoppas att många är med och gör sina medlemstimmar!

I dessa tider då vi måste tänka på smittspridning kommer vi att vara noga med att vi sprider ut oss på anläggningen så att inte alltför många fastnar på samma projekt. Vi har en arbetsledare på plats som fördelar uppgifter.

Ta gärna med egna trädgårdsredskap, skruvdragare och gärna röjsåg då vi bland annat skall röja sly.

Jättebra om så många som möjligt kan vara med! Är vi många så går det undan. MRK bjuder på fika utomhus när vi är klara.

Varmt välkomna 😄

Comments are closed.